KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

İşbu Aydınlatma Beyanı veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kaya Çelik İnşaat ve Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. (“KAYA ÇELİK”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak; ‘İlgili Kişi’ lerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak, ‘İlgili Kişi’ leri bilgilendirmek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10.maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla kaleme almıştır.

İşbu Aydınlatma Beyanı başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için KAYA ÇELİK tarafından gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması ile etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

KAYA ÇELİK ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye gerek işbu beyan ekinde gerekse www.kayacelik.com adresinde yer alan PL003 nolu KAYA ÇELİK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz.

 

A.      İlgili Kişi Gruplarına İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

 aşağıda belirtilen şartlara ve amaçlarla sınırlı olmak üzere Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kriterler doğrultusunda FR-006 Kaya Çelik Nolu Teknik ve İdari Tedbirler Kontrol Listesi’ne uygun şekilde toplanmakta, işlenmekte ve kaydedilmektedir.

B.      Kişisel Veriler in İşlenme Amacı

KAYA ÇELİK tarafından toplanan aşağıda ayrıntılı bilgileri verilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Buna göre;

·         Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

·         Çalışan adaylarının başvuru sürecinin yürütülmesi amacıyla,

·         Çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

·         Çalışanlar için yeni haklar menfaatler süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

·         Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

·         Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

·         Erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla,

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,

 

·         Finans ve muhasebe işlelerinin yürütülmesi amacıyla,

 

·         Fiziksel mekân güvenliğinin tanımı amacıyla,

 

·         Hukuk işleminin takibi ve yürütülmesi amacıyla,

 

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

·         Mal, hizmet üretim operasyonlarının yürütülmesi,

 

·         Müşteri ilişkileri yönetim sürecinin yürütülmesi,

·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,

·         Risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

·         Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amacıyla

 

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

·         İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

·         Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amacıyla,

 

·         Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

·         Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla,

 

·         Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

·         Yetkili kişi, kurum yada kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla,

 

·         Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

KAYA ÇELİK tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki ayrıntılı bilgileri verilen kişi, kurum veya kuruluşlarla şekilde KVKK’ nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Buna göre;

·         Hissedarların/ortakların kimlik bilgileri Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla,

·         Hissedarların/ortakların iletişim bilgileri (ikametgâh adresi, cep ve ev telefonu), çalışanların iletişim bilgileri (ikametgâh adresi, cep ve ev telefonu), çalışanların ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri (sabıka kaydı), stajyerlerin iletişim bilgileri (ikametgâh adresi, cep ve ev telefonu), çalışan adaylarının ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri (sabıka kaydı) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla,

·         Hissedarların/ortakların hukuki işlem bilgileri (şirketi ile ilgili konularda adına açılan dava dosyalarının takibi) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ve şirketimizin hukuk bürosuyla,

·         Hissedarların/ortakların ve çalışanların işlem güvenliği bilgileri (kullanıcı sistem logları) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ve BTK ile,

·         Hissedarların/ortakların risk yönetimi bilgileri (kullanıcı sistem logları) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla,

·         Hissedarların/ortakların risk yönetimi bilgileri (hissedarlara ait risk değerlendirmesi) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla, istendiği takdirde KVKK Komitesi ve Denetçi kuruluşlarla,

·         Hissedarların/ortakların finans bilgileri (kullanıcı sistem logları) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ve anlaşmalı bankalarla,

·         Hissedarların/ortakların finans bilgileri (banka hesap bilgileri, fatura bilgileri), hissedarların/ortakların diğer bilgileri (eğitim bilgileri, araç sınıf sürücü bilgisi), çalışanların diğer bilgileri, (eğitim bilgileri, araç sınıf sürücü bilgisi, vesikalık fotoğraf, fotoğraf, 1. derece aile yakınlarının asgari geçim indirimi hesaplamaları için tespiti, askerlik durum bilgisi, sağlık yeterlilik bilgisi,), çalışanların kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, kan grubu), çalışanların özlük bilgileri (hizmet sözleşmesi, belirsiz iş sözleşmesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, ücret hesap pusulası, maaş tahakkuk verileri, puantaj verileri, yıllık izin-idari izin ve ücretsiz izin dilekçeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgesi, çalışma belgesi, hizmet sözleşmesi sona ermesine ilişkin düzenlenen dokuman ve tutanaklar, iş kazalarında yapılması gereken idari işlemler ve SGK iş kazası bildirimleri, iş kazası tutanağı, kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge), çalışanların sağlık bilgileri (OSGB ve şirket hekimi), çalışanların finans bilgileri (iban numarası), stajyerlerin özlük bilgileri (iş kazası tutanağı, kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge), stajyerlerin finans bilgileri (maaş hesabı bilgileri), çalışan adaylarının diğer bilgileri (araç sınıf sürücü bilgisi, askerlik durum bilgisi) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla,

·         Hissedarların/ortakların diğer bilgileri (haber ve yayın kuruluşları ile yapılan organizasyon faaliyetleri), çalışanların diğer bilgileri (haber ve yayın kuruluşları ile yapılan organizasyon faaliyetleri), stajyerlerin diğer bilgileri (sosyal organizasyon fotoğrafları, şirket sosyal hesaplarına ait paylaşımlar, haber ve yayın kuruluşları ile yapılan organizasyon faaliyetleri)herkese açık şekilde ilgili kişi veya kurumlarla,

·         Hissedarların/ortakların kimlik bilgileri (kurum kartvizitleri), çalışanların kimlik bilgileri (kurum kartvizitleri) iletişim kurulan kurum ve kuruluşlarla,

·         Çalışan adaylarının diğer bilgileri (eğitim bilgisi) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla,

·         Çalışan adaylarının sağlık bilgileri (sağlık problemleri) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla,

·         Diğer kişilerin kimlik bilgileri (burslu öğrencilerin ad, soyad, doğum tarihi, T.C.kimlik numarası bilgileri), iletişim bilgileri (burslu öğrencilerin okul ve sınıf bilgileri), finans bilgileri (burslu öğrencilerin maaş hesabı bilgileri), diğer kişilerin diğer bilgileri (burslu öğrencilerin öğrenci belgesi bilgileri) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla, tüm tedbirler alınarak ve gerekmesi halinde ‘ilgili kişi’ nin onayı da alınmak suretiyle paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel veriler, yasal gereklilikler doğrultusunda bahse konu kişisel verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KAYA ÇELİK tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, KAYA ÇELİK’ in erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’ nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

 

Ç. KAYA ÇELİK Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler   ve İşleme Amaçları

KAYA ÇELİK, işbu Aydınlatma Beyanı kapsamında belirtilen kişisel verilerinizi, yine işbu Aydınlatma Beyanı kapsamında belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Beyanı’ nı onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

 

D. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince (ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse, Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca) saklanmakta ve sonrasında KVKK’ na uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

E. Kişisel Verilerin Güvenliği 

Kişisel verilerinizin işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemelerini sağlamak amacıyla, KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Verilerin Güvenliğine dair teknik ve idari tedbirlerin gereklilikleri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve şirketimiz tarafından sağlanmaktadır.

F. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

G. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ile İlgili Başvuru Yöntemleri

KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz. KAYA ÇELİK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KAYA ÇELİK’ in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, web sitemizden ulaşabileceğiniz FR.015 Kaya Çelik Aydınlatma Başvuru Formu’ nun çıktısı alınarak;

·                    Başvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile,

·                    Noter vasıtasıyla, 

·                    Başvuru Sahibi’ nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak aşağıda verilen kep adresine veya kurumsal mail adresimize elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Kaya Çelik İnşaat Ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Osmangazi Mah. Gazi Cad. Çatı İhtisas Sitesi No:13-3 Esenyurt/İstanbul

 

Kaya Çelik İnşaat Ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Osmangazi Mah. Gazi Cad. Çatı İhtisas Sitesi No:13-3 Esenyurt/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla veya Kurumsal E-posta adresine mail gönderilerek.

 

Kayacelik@hs01.kep.tr

kvkbilgi@kayacelik.com

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.